time

Çalışma Saatleri 01:00 - 24:00

phone

Telefon 0232 362 21 60

Laboratuvar Hizmetleri

Kedi ve Köpeklerde Hematoloji testleri

Hematolojik Analiz Hizmetleri
Hemogram (18 Parametre, 3 Hemogram)
Formül Lökosit
Kanama Zamanı
Fibrinojen
Lenf Aspiratı
Froti Hazırlama
Etken İdentifikasyonu

kedi ve köpeklerde biyokimyasal testler

Biyokimyasal Testler
Glukoz
Total Protein
Albumin
Globulin
Üre
Kreatinin
Kalsiyum (Ca)
Fosfor (P)
Magnezyum (Mg)
Sodyum (Na)
Potasyum (K)
AST
ALT
GGT
ALP
CK
Total Bilirubin
Direkt Bilirubin
İndirekt Bilirubin
Kolesterol
Trigliserit
Demir (Fe)

kan tahlili

Kan Gazları
pH
pCO2
pO2
İyonize Kalsiyum
HCO3-
TCO2
BE
BEecf
02Sat
tHb

idrar analizi

Tam İdrar Analizi
İdrar Strip Muayenesi
İdrar Mikroskobisi
Mikrobiyoloji
Brucella Aglutinasyon
Kültür Hazırlama
Antibiyogram
Süt Kültürü

sitoloji

Sitoloji
Vücut Sıvıları Hücre Tiplendirme
Neoplazi Biyopsisi
Giemza Boyama
Wright Boyama
Lactophenol Boyama
Eosin Boyama

E-Bülten